Pärnu Linnavalitsuse kollektiivi on oodatud tehnilist infrastruktuuri hästi tundev

linna­insener,

kelle kätesse usaldame Pärnu linna, sh osavaldade tehnilise infrastruktuuri (tehnovõrgud, -rajatised, teed ja tänavad) kaardistamise, planeerimise ning sellega seonduvate küsimuste ja probleemide väljaselgitamise ning lahendamise. 

Sul on

II astme tehniline kõrgharidus, 

vähemalt 3-aastane valdkondlik töökogemus, 

väga hea eesti keele ja hea inglise keele oskus, 

põhjalikud teadmised kohaliku omavalitsuse korraldusest, 

väga head läbirääkimisoskused, 

suurepärased meeskonnatööoskused, 

väga hea analüüsi-, sünteesi- ja argumenteerimisoskus, 

suurepärane pingetaluvus, 

otsustusvõime ja vastutustunne. 

Meil on

täiesti uus ametikoht, millele oleme seadnud suured eesmärgid ja andnud suure otsustus- ja vastutusvõimaluse, 

erinevad arenguvõimalused, 

võimalus muuta päriselt Pärnu linna ja osavaldade tulevikku läbi tehnilise infrastruktuuri tervikliku lahenduse, 

väga koostööaltis meeskond mitmest osakonnast, 

35 kalendripäeva põhipuhkust ja 3 tasustatud tervisepäeva aastas, 

tervise- ja spordihüvitis ja erinevad ühised ettevõtmised. 

Koos teeme

Kuidas muudate koos maailma paremaks.

Sinu andmed


Sinu küsimustele töö sisu osas vastab planeerimisosakonna juhataja Kaido Koppel e-postilt kaido.koppel@parnu.ee ning konkursi korraldamise osas personalijuht Teele Õismets alltoodud kontaktidel. 

Kandideerimine kuni 26. detsember 2022