Pärnu Linnavalitsus otsib planeerimisosakonda

linna­inseneri, 

kelle igapäevatööks saab olema Pärnu linna, sh osavaldade tehnilise infrastruktuuri (tehnovõrgud, -rajatised, teed ja tänavad) kaardistamine, planeerimine ning sellega seotud küsimuste ja probleemide väljaselgitamine ning lahendamine. Linnas paiknevate tehnovõrkude ja -rajatiste (elekter, side, gaas, veevarustus, kanalisatsioon, energeetika, soojamajandus) terviklik haldamine.

Oled sobiv kandidaat, kui sul on: 

 • tehniline haridus;
 • põhjalikud teadmised kohaliku omavalitsuse korraldusest; 
 • soovitavalt valdkondlik töökogemus; 
 • väga head läbirääkimisoskused; 
 • suurepärased meeskonnatööoskused; 
 •  väga hea analüüsi-, sünteesi- ja argumenteerimisoskus; 
 • suurepärane pingetaluvus; 
 • otsustusvõime ja vastutustunne; 
 • väga hea eesti keele ja hea inglise keele oskus.

Meil on Sulle: 

 • täiesti uus ametikoht, millele oleme seadnud suured eesmärgid ja andnud suure otsustus- ja vastutusvõimaluse;
 • erinevad arenguvõimalused; 
 • võimalus muuta päriselt Pärnu linna ja osavaldade tulevikku läbi tehnilise infrastruktuuri tervikliku lahenduse; 
 • väga koostööaltis meeskond mitmest osakonnast; 
 • 35 kalendripäeva põhipuhkust ja 3 tasustatud tervisepäeva aastas; 
 • tervise- ja spordihüvitis ja erinevad ühised ettevõtmised;

Koos teeme

Kuidas muudate koos maailma paremaks.


Meeskond, mis sind ootab on hooliv, usaldav ja väärtustav. Oleme loovad, õpime ja areneme pidevalt, proovime leida parimaid lahendusi ning läheme kaasa uuendustega. Julgeme küsida küsimusi ja tunnistada oma eksimusi. ​ ​Meie töötajad omavad väga head erialast ettevalmistust, on laia silmaringiga ning ​oleme avatud oma teadmiste jagamisel kolleegide vahel.
Sinu andmed


Sinu küsimustele töö sisu osas vastab planeerimisosakonna juhataja Kaido Koppel e-postilt kaido.koppel@parnu.ee ning konkursi korraldamise osas personalijuht Merilin Rahusaar alltoodud kontaktidel. 

5194 2576

merilin.rahuaar@parnu.ee

https://parnu.ee

Kandideerimine kuni 05. juuni 2023