Pärnu Linnavalitsus otsib oma meeskonda täpset ja asjalikku

planeeringute spetsialisti, 

kelle peamiseks tööülesandeks on detailplaneeringute protsessi menetluse korraldamine. 

Planeeringute spetsialisti tööülesanneteks on: 

Planeerimisseadusega KOV-i ülesandeks tehtud kohaliku omavalitsuse otsuste ja korralduste eelnõude koostamine planeeringuprotsessi jooksul. 
Huvitatud isikute planeeringualane nõustamine ning informatsiooni edastamine detailplaneeringuid puudutavatel teemadel. 
Planeeringuprotsessis vajalike kirjade koostamine ja kirjavahetuse pidamine. 
Detailplaneeringuid täpsustavate projekteerimistingimuste menetlemine. 

Sinul on: 

- rakenduslik- või kõrgharidus planeerimisvaldkonnas; 

- planeerimisseaduse, ehitusseadustiku ja muude planeerimisega seotud dokumentide hea tundmine; 

- väga hea suhtlemis- ja meeskonnatööoskus; 

- eelnev töökogemus planeerimisvaldkonnas; 

- hea arusaamine planeerimisega seotud terminoloogiast, joonistest ja projektidest; 

- väga hea eesti keele oskus (C1), ühe võõrkeele oskus (B1)

Sulle pakume:

- valdkondlikke väljakutseid; 

- otsustusõigus ja vastutust; 

- enesearengu- ja koolitusvõimalusi; 

35 kalendripäeva põhipuhkust ja 3 tasustatud tervisepäeva aastas; 

- ühtehoidvat ja toetavat meeskonda; 

- paindlikku töökorraldust; 

- tervise- ja sporditoetust

Koos teeme

Kuidas muudate koos maailma paremaks.

Sinu andmed


Sinu küsimustele töö sisu osas vastab planeerimisosakonna juhataja Kaido Koppel e-postiaadressilt kaido.koppel@parnu.ee ning konkursi korraldamise osas personalijuht Teele Õismets alltoodud kontaktidel. 

Kandideerimine kuni 31. jaanuar 2023