Pärnu Linnavalitsus otsib oma meeskonda 

ehitusjärelevalve inseneri, 

kelle peamised tööülesanded on kasutuslubade ja -teatiste menetlemine ning riikliku järelevalve teostamine ja ehitamise ja ehitise nõuetele vastavuse kontroll. 

Sinult ootame: 

- ehitusalast kõrg- või eriharidust

- viieaastast eelnevat erialast töökogemust

- vastutusvõimet

- korrektsust ja täpsust

- väga head meeskonnatööoskust

- väga head suhtlemisoskust

- pingetaluvust

Sulle pakume:

- valdkondlikke väljakutseid; 

- otsustusõigus ja vastutust; 

- enesearengu- ja koolitusvõimalusi; 

35 kalendripäeva põhipuhkust ja 3 tasustatud tervisepäeva aastas; 

- ühtehoidvat ja toetavat meeskonda; 

- paindlikku töökorraldust; 

- tervise- ja sporditoetust

Koos teeme

Kuidas muudate koos maailma paremaks.

Ehitusjärelevalve inseneri tööülesanneteks on veel: 

- haldusaktide koostamine

- ehitise kasutamiseelse ohutuse, orrashoiu ja kasutamise nõuetele vastavuse kontroll

-kodanike nõustamine

- seaduskohase teabe andmine

Sinu andmed


Sinu küsimustele töö sisu osas vastab ehitusjärelevalveteenistuse juhataja Maire Nigul e-postilt maire.nigul@parnu.ee ning konkursi korraldamise osas personalijuht Teele Õismets alltoodud kontaktidel. 

Kandideerimine kuni 31. jaanuar 2023