Pärnu Linnavalitsus kutsub tööle

Tõstamaa rahvamaja juhataja

ajutiselt äraoleva töötaja asendamiseks. 
 
Töökoha põhieesmärgiks on Tõstamaa Rahvamaja juhtimine, Tõstamaa osavalla kultuurielu korraldamine ja koordineerimine (sh traditsiooniliste ürituste korraldamine ja koostöö osavalla kultuuri- ja spordiaktiivi ning külaseltsidega).  


Tõstamaa Rahvamaja on multifunktsionaalne ja kogukonnasõbralik osavalla kultuurikeskus, kus kohtuvad traditsioonid, kultuur, sport ja meelelahutus. Rahvamaja missiooniks on säilitada ja väärtustada rahvakultuuri hoides osavalla kultuuritraditsioone, kaasates selleks külaseltse. 

Otsime  juhti, kes koos meeskonnaga korraldab Tõstamaa osavalla kultuurielu ning loob soodsa pinnase kogukondliku initsiatiivi tärkamiseks ja toetamiseks. Oluline on nii kogukonna ootuste täitmine ja traditsioonide väärtustamine kui ka värskete ideede genereerimine ja elluviimine ning avatus väljakutsetele. 

Oled oodatud, 
kui Sul on

 •  erialane haridus
 • vähemalt 2-aastane juhtimiskogemus (soovitavalt kultuuri valdkonnas)       
 •  ürituste korraldamise kogemus     
 • algatus- ja otsustusvõime
 • väga hea meeskonnatöö-, suhtlemis- ja väljendusoskus 
 • loomingulisus, aktiivsus, paindlikus, positiivne ellusuhtumine       
 •  digipädevus  
 •  täpsus ja kohusetunne


Kasuks tuleb 

 • kultuurikorraldaja kutse ja/või töökogemus kultuuri valdkonnas      
 • projektitaotluste esitamise kogemus  
 • vähemalt ühe võõrkeele oskus        
 • autojuhiloa olemasolu

Sulle pakume 

mitmekülgset ja loovat tööd
 • enesearengu- ja koolitusvõimalusi
 •      toetavat meeskonda
 • 35 kalendripäeva puhkust aastas  

Palume esitada CV ja visioon Tõstamaa osavalla kultuurielu edendamisest hiljemalt 03.03.2024. 
Sinu andmed


Sinu küsimustele vastavad kultuuri- ja sporditeenistuse juhataja Andrus Haugas, tel 5103 677 või andrus.haugas@parnu.ee ning personalijuht Diana Kägo

5194 2576

diana.kago@parnu.ee

https://parnu.ee

Kandideerimine kuni  03.03.2024