Meie kollektiivi on oodatud

Analüütik

keda huvitab protsesside ja infosüsteemide arendamine ning kes omab projektijuhtmise kogemust

Analüütik asub tööle Pärnu linnavalitsuse IT-teenistuses. 
IT-teenistuse tööks on:

* omavalitsuse ja hallatavate asutuste infotehnoloogiliste protsesside toimimiseks vajalike infotehnoloogiliste rakenduste ja riistvara tagamine;
* infosüsteemide ja infotehnoloogiliste infrastruktuuride haldamine, töö tagamine ja arendamine;
* arvutikasutajate infotehnoloogiaalane nõustamine ja abistamine;
* linnavalitsuses ja linnavalitsuse hallatavates asutustes isikuandmete kaitse üldmääruse ja infoturbesüsteemi turvameetmete täitmise koordineerimine ning andmetöötlejate abistamine isikuandmete kaitse üldmääruse rakendamisel;
* avalike teenuste e-kanalitesse arendamise nõustamine ja korraldamine.

Sinu väljakutsed:

* infosüsteemide analüüsimine, projekteerimine ja juurutamise koordineerimine;

* projektides osalemine arenduse tsükli algusest kuni selle valmimiseni;

* lisaks tegeleda andmeanalüüsi ja probleemide identifitseerimise ning neile lahenduste leidmisega.

Meie ootused sulle:

kõrgharidus, soovitavalt IT erialal;

suurepärane tiimitöö ja hea suhtlemise oskus;

soov rahulduda vaid parima tulemusega ning loogiline lähenemine probleemidele;

oled iseseisev, kiire õppija ja tegutseja, sihikindel ning ei anna alla ka kõige keerulisemas ja pingelisemas olukorras.

Kasuks tuleb, kui omad:

kogemusi IT valdkonnas ja tarkvara arenduses;

* kõrgel tasemel infosüsteemide kasutusoskust ja head arusaama selle ökosüsteemist;


* oskust kaardistada protsesse ja neid selgitada kasutajatele ja tarkvara arendajatele.

Meie tiim on tark, toetav ja kogenud, sa ei tunne ennast kunagi üksi ja sul on võimalus toetuda kolleegidele.

Üritused ja tunnustamine on meie töökultuuri loomulik osa.

Sinu tervis ja heaolu on meile väga olulised- toetame sporti ja vaimset tervist.

Pakume 35 kalendripäeva põhipuhkust ja 3 tasustatud tervisepäeva.

Sinu andmed

Sinu küsimustele vastab Sander Blehner

Kandideerimine kuni 23. jaanuar 2022