Tule meile, kohusetundlik          

teede pea­spetsialist

Ametikoha põhieesmärgiks on Pärnu linna  teehoiu ja teetööde korraldamine, järelevalve ja teeregistri pidamine lähtudes Pärnu linna eelarvest ja arengukavast.

Tööülesanded:

Korraldab Pärnu linna teedel ja tänavatel teehoidu
Teostab järelevalvet teetööde teostamise üle või tellib vastava töö
Jälgib teede ja tänavate seisundi vastavust seadusandluses kehtestatud tasemele
Kontrollib teede ja tänavate talihooldust ja puhastamist
Osaleb tellitud tööde vastuvõtmisel
Peab teeregistrit

Meie ootused sulle:

tehniline kõrg- või eriharidus, soovitavalt teede-või ehitusalane;
 erialane töökogemus; 
hea meeskonnatöö- ja suhtlemisoskus, otsustus- ja vastutusvõime, täpsus ja kohusetunne; 
B-kategooria juhiluba;
vähemalt ühe võõrkeele oskus B1 tasemel; 
hea arvutioskus

Kasuks tuleb, kui omad:

avalikus sektoris töötamise kogemus;
eelnev töökogemus insener-tehnilise profiiliga valdkonnas;
 riigihangete läbiviimise kogemus

Meil on

pakkuda erialaselt huvitavat ja väga vastutusrikast tööd, eneseteostamise ja täiendamise võimalusi, asjatundlikku ja sõbralikku meeskonda, 35 kalendripäeva puhkust, 3 tasustatud tervisepäeva aastas ning tervise-ja sporditoetust.  

Sinu andmed

Sinu küsimustele töö sisu osas vastab Taristu-ja ehitusteenistuse juhataja Väino Kaur (vaino.kaur@parnu.ee) ning konkursi korraldamise osas personalijuht Diana Kägo alltoodud kontaktidel.

 diana.kago@parnu.ee

 51942576

https://parnu.ee

Kandideerimine kuni 29.12. 2023