Pärnu Linnavalitsus otsib oma meeskonda ettevõtlikku 

geoinfosüsteemi (gis) pea­spetsialisti, 

kelle kätesse usaldame Pärnu Linnavalitsuse geoinfosüsteemi alase tegevuse korraldamise ja koordineerimise. 

Geoinfosüsteemi (GIS) pea­spetsialisti peamised tööülesanded on: 

 • Pärnu linna geoinfosüsteemi juurutamine, arendamine ja haldamine; 
 • ruumiandmeid sisaldavates arendusprojektides osalemine;  
 • töövahendina kasutatavate veebirakenduste loomise koordineerimine; 
 • ruumianalüüside ja teemakaartide koostamine ning töövahendina kasutatavate veebirakenduste loomine;
 • geoinfosüsteemi reaalsus- ja andmemudelite ning metaandmete haldamine; 
 •  nii linnavalitsuse kui hallatavate asutuste teenistujate geoinfosüsteemi rakenduste kasutamisega seotud küsimustes nõustamine.

Sinult ootame: 

 • soovitatavalt geodeesia ja/või infotehnoloogia valdkonnas; 
 • soovitavalt varasemat valdkondlikku kogemust; 
 • väga head meeskonnatööoskust;  
 • teadmiseid või kogemust kohaliku omavalitsuse toimimisest; 
 •  vähemalt ühe võõrkeele, soovitatavalt inglise keele, oskust B2 tasemel;
 • avatust ja uuendusmeelsust; 
 • initsiatiivikust.  

Sulle pakume:

 • valdkondlikke väljakutseid;
 • otsustusõigust ja vastutust;
 • enesearengu- ja koolitusvõimalusi;
 • 35 kalendripäeva põhipuhkust ja 3 tasustatud tervisepäeva aastas;
 • ühtehoidvat ja toetavat meeskonda;
 • tervise- ja sporditoetust.

Koos teeme

Kuidas muudate koos maailma paremaks.


Meeskond, mis sind ootab on hooliv, usaldav ja väärtustav. Oleme loovad, õpime ja areneme pidevalt, proovime leida parimaid lahendusi ning läheme kaasa uuendustega. Julgeme küsida küsimusi ja tunnistada oma eksimusi. ​ ​Meie töötajad omavad väga head erialast ettevalmistust, on laia silmaringiga ning ​oleme avatud oma teadmiste jagamisel kolleegide vahel.
Sinu andmed


Sinu küsimustele töö sisu osas vastab planeerimisosakonna juhataja Kaido Koppel e-postiaadressilt kaido.koppel@parnu.ee ning konkursi korraldamise osas personalijuht Merilin Rahusaar alltoodud kontaktidel. 

5194 2576

merilin.rahusaar@parnu.ee

https://parnu.ee

Kandideerimine kuni 05. juuni 2023