Erik Rüütel, Arendusosakonna juhataja
erik.ryytel@sisekaitse.ee
516 6064