Pärnu Linnavalitsus otsib oma hallatavasse asutusse Pärnu Haldusteenused

juhatajat, 

kelle kätesse usaldame linna omandis olevate objektide haldamisega ja hooldamisega tegeleva ettevõtte sihikindla ja tulemusliku üldjuhtimise. 

Pärnu Haldusteenused

teostab erinevaid heakorratöid kõikidel Pärnu linna kalmistutel ja avalikel aladel, hoiab korras bussipeatuseid ja haldab munitsipaalelamuid. Samuti osutab ettevõte erinevaid teenuseid ka linnakodanikele. 

Sinult ootame: 

- kõrgharidust; 

- keskmise suurusega organisatsiooni üldjuhtimise kogemust; 

- varasemat meeskonna juhtimise kogemust; 

- sihikindlust ja konkreetsust; 

- otsustusjulgust ja vastutusvõimet; 

- võõrkeeleoskust kesktasemel

Sulle pakume:

põnevat väljakutset koos võimalusega arendada Pärnu Haldusteenused poolt pakutavaid teenuseid ja sisemist töökorraldust, eneseteostus- ja täiendamisvõimalusi ning vastutust ja otsustusvõimalusi. 

Koos teeme

Kuidas muudate koos maailma paremaks.

Sinu andmed


Sinu küsimustele töö sisu osas vastab linnamajanduse osakonna juhataja Karmo Näkk e-postiaadressil karmo.nakk@parnu.ee ning konkursi korraldamise osas personalijuht Teele Õismets alltoodud kontaktidel. 

Kandideerimine kuni 12. veebruar 2023