Privaatsus

Käesolev privaatsuspoliitika kirjeldab põhimõtteid, kuidas Softexpert OÜ, registrikood 10976653, aadress Rahu 7, Tallinn (edaspidi SE) kogub, kasutab, säilitab ja muul viisil töötleb veebilehel https://talendipank.ee (edaspidi teenus) isikuandmeid.

Isikuandmete kaitse üldmääruse (General Data Protection Regulation 2016/679/EL) mõistes on

Kogutavad isikuandmed

SE kogub kasutajalt ja töötleb järgmist tüüpi isikuandmeid

SE võib isikuandmeid saada muudest kanalitest: näiteks, kui kliendi kasutaja lisab teenusesse uusi kasutajaid.

Kuidas kogutud andmeid kasutatakse

Kogutud isikuandmeid kasutatakse kasutajale teenuse pakkumiseks ning muude kohustuste täitmiseks, mis meil võivad kasutaja ees olla. Lisaks võidakse kogutud isikuandmeid kasutada kliendisuhte arendamiseks ning kohaldatavate õigusaktidega lubataval määral ka teavitamiseks, reklaamiks ja turunduseks ning statistilistel eesmärkidel.

Kogutud isikuandmete avaldamine

SE ei müü, vaheta ega rendi kogutud isikuandmeid kolmandatele osapooltele.

Kogutud isikuandmeid võidakse väljastada kohaldatavate õigusaktidega lubatud ja nõutud määral.

Kogutud isikuandmete muutmine

Kasutajal on õigus kohaldatavate õigusaktidega lubatud määral teada, missuguseid isikuandmeid on tema kohta kogutud. Samuti võib kasutaja taotleda tema kohta leiduvate mitteterviklike, ebaõigete või aegunud isikuandmete täiendamist, parandamist või kustutamist. Selleks tuleb saata avaldus aadressil abi@talendipank.ee.

Küpsised

Küpsised on väikesed failid, mis salvestatakse teie arvutisse siis, kui kasutate meie teenust. Need aitavad kasutajal teenuse lehtede vahel tõhusalt navigeerida ja aitavad teenuse haldajal jälgida selle kasutamist.

Küpsised ei sisalda viirusi ega midagi muud, mis võiks teie arvutile kahju tekitada.

Teenust kasutades nõustub kasutaja küpsiste ja teiste tehniliste lahenduste kasutamisega privaatsuspõhimõtete kohaselt. Kui kasutaja ei nõustu nende kasutamisega, siis tuleb kasutajal loobuda teenuse kasutamisest.

Turvalisus

SE peab väga oluliseks oma klientide isikuandmete korrektset kaitset ja konfidentsiaalsust. Vastavalt sellele on rakendanud kõiki ettevaatusabinõusid. Kasutame SSL andmesidekanalit, mis kaitseb kasutaja isikuandmeid nende edastuse ajal kasutades andmete krüpteerimist.

Juurdepääs isikuandmete töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

Käesoleva privaatsuspoliitika muutmine

Käesolevat privaatsuspoliitikat võidakse aeg-ajalt muuta. Kõigist privaatsuspoliitika olulistest muudatustest teavitatakse kasutajat teenuse kaudu.